Thời Trang Giới Trẻ

thời trang giới trẻ

Thời trang giới trẻ – phóng khoáng, tự do, cá tính và trendy. Đó là những từ ngữ để mô tả cho những con người định hướng phong cách thời trang của ngành công nghiệp nghệ thuật này 

Theo số liệu báo cáo từ năm 2019, riêng tại lãnh thổ Việt Nam với tỷ lệ dân số trẻ cao trong độ tuổi thanh thiếu niên từ 10 -24 tuổi. Chiếm đến 21% dân số và dự kiếm kéo dài đến năm 2039. Với tỷ lệ người trẻ tuổi cao và chiếm phần lớn như vậy là một cơ hội tốt cho sự phát triển của ngành thời trang trong bối cảnh hiện đại hóa như ngày nay.

Lời Kết Bài Viết Thời trang Giới Trẻ

Với những thông tin trên mong rằng đem lại hữu ích cho bạn đọc. Ngoài ra bạn đọc quan tâm đến lĩnh vực thời trang có thể tìm đọc các bài viết khác trên Blog, Fanpage của Tròn.

Trả lời