Da Vàng Nên Mặc Màu Gì?

Da Vàng Lên Mặc Màu Gì

Màu sắc sáng tối khiến cho sắc độ của của da vàng trông sáng hoặc tối hơn. Bài viết này cũng cấp một số màu sắc bạn đọc có thể lực chọn hoặc cân nhắc khi lựa chọn màu phù hợp.

Da Vàng Lên Mặc Màu Gì?

Thông thường da vàng sẽ thuộc nhóm da sắc độ ấm ” Spring” và ”Autumn”

– Màu xanh biển đậm

– Màu vàng nhạt

– Màu cam nhạt

– Màu pastel

Ngoài ra các bài viết khác tại website của chúng tôi bạn đọc có thể tìm kiếm  tại WebsiteFanpage của Tròn.

Trả lời